Norges største eventyrere

Fritjof Nansen og Roald Amundsen er de eventyrerne som vi husker best og som har banet vei for mange etter seg. Hjalmar Johansen var også en stor eventyrer som ikke fikk like mye oppmerksomhet som de to andre. Fritjof Nansen var født i 1861 og utmerket seg ikke bare som polfarer, men også som vitenskapsmann og diplomat. I 1888 forberedte han seg på en ekspedisjon som skulle ta ham og fem andre menn over Grønland. Krysningen deres ble den først dokumenterte. Fritjof Nansen hadde deretter som mål å nå Nordpolen. I 1985, da polarskuta Fram hadde feilet med å drive over polpunktet, bestemte Nansen seg, i selskap med Hjalmar Johansen, å legge ut på ski til polpunktet. De ble til slutt nødt til å snu, men var likevel kommet lengre nord enn hva et menneske noensinne hadde vært før.

Roald Amundsen – en verdensomreisende pioner

Roald Amundsen ble født i 1872, og er dermed ikke mer enn elleve år yngre enn Nansen. I 1903 tok han seg gjennom Nordvestpassasjen, som befinner seg mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Amundsen fikk låne polarskuta Fram og hadde egentlig som mål å være først på Nordpolen, men i det ryktene gikk om at noen andre hadde klart det, endret han plan og bestemte at han ville prøve seg på Sydpolen i stedet. I begynnelsen av 1911 nådde han fram til Antarktis sammen med flere menn, deriblant Johansen. De la i vei gjennom snø og is men måtte gi seg, og etter en strabasiøs tilbaketur, hvor Johansen igjen viste seg å være en viktig brikke i å holde liv i en av sine medpolfarere, nådde de til slutt skuta.

Hjalmar Johansen, den glemte oppdagelsesreisende

Hjalmar Johansen, født i 1867, nådde hverken Nordpolen eller Sydpolen. Han var derimot med på både Nansen og Amundsens ekspedisjoner og var en viktig støttespiller på begge turene. Han har også hatt jobb på fire Svalbard-ekspedisjoner. Johansen var kritisk til Amundsen, noe som kan ha ført til at han ikke fikk bli med når Amundsen igjen bestemte seg for å gi polen et forsøk. Dette nye forsøket, med tre mann mindre, startet i oktober 1911, og to måneder senere, 14. desember, nådde de til sist sitt mål.